Historic house of the Wnuk family

The “U Wnuka” restaurant is located in the wooden house which was built by Sabała’s brother Józef Krzeptowski in 1850. It was the first two-storied house in the Podhale region. In this building there used to be the first restaurant, store, post office and later the first casino and reading room with a library. The house was also a local cultural centre and it was visited by many famous and distinguished Polish citizens of those days: Walery Eliasz, Tytus Chałubiński, Helena Modrzejewska, Karol Estreicher senior, Mieczysław Pawlikowski, Wincenty Witos, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Władysław Orkan, Jan Kasprowicz, General Józef Haller.

Stara restauracja na zdjęciu wykonanym około 1920 roku
Widok restauracji z lat 40-tych

The “U Wnuka” inn and the Highlanders Association

On 4th March 1904, in the “U Wnuka” inn, the Highlanders Association was created under the patronage of blessed Andrzej Bobola. Later on this association was transformed into the Association of Inhabitants of the Podhale Region.
In 1907 Józef Krzeptowski’s granddaughter married Jan Wnuk, the Lvov restaurateur who arrived to Zakopane to cook for Henryk Sienkiewicz, a famous Polish writer. Since 1907 Józefa and Jan Wnuk ran their own inn and restaurant. The restaurant quickly became famous and won many clients. It also became a favourite place of highlanders from all over the Podhale region. After all Jan Wnuk had undergone his apprenticeship at Foyet in Paris.

The Wnuk family

Jan and Józefa Wnuk lived on the first floor, over the restaurant. Their six children were born there.

For many, successive decades the “U Wnuka” restaurant has been uniting the worlds of highlanders and newcomers to create the unrepeatable atmosphere of togetherness.

In the photo from the left are: Włodzimierz Wnuk, Józefa Krzeptowska-Wnukowa, Janina Wnuk, Jan Wnuk, Mieczysław Wnuk, Antoni Wnuk.
Sitting: Zofia Wnuk, Henryk Wnuk, Stefania Wnukowa.

Rodzina Wnuków

More Photos

Zabytkowy dom rodziny Wnuków

Restauracja „U Wnuka” znajduje się w drewnianym domu, wybudowanym około roku 1850 przez brata Sabały – Józefa Krzeptowskiego. Jest to pierwszy piętrowy dom na Podhalu. Tu mieściła się pierwsza restauracja, pierwszy sklep, pierwszy urząd pocztowy, a później – także pierwsze kasyno i czytelnia z biblioteką. Dom stanowił ośrodek kultury, a bywali w nim m.in. Walery Eliasz, Tytus Chałubiński, Helena Modrzejewska, Karol Estreicher – senior, Mieczysław Pawlikowski, Wincenty Witos, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Władysław Orkan, Jan Kasprowicz, gen. Józef Haller.

Stara restauracja na zdjęciu wykonanym około 1920 roku
Widok restauracji z lat 40-tych

Karczma i Związek Górali

4 marca 1904 roku w ówczesnej karczmie powstał Związek Górali pod Opieką Błogosławionego Andrzeja Boboli, który później przekształcił się w Związek Podhalan. W 1907 roku wnuczka Józefa Krzeptowskiego wyszła za mąż za Jana Wnuka, lwowskiego restauratora, który przybył do Zakopanego, by gotować dla samego Henryka Sienkiewicza. Od 1907 roku Józefa i Jan Wnukowie prowadzili własną restaurację, połączoną z karczmą. Restauracja szybko zdobyła renomę i licznych klientów, wszak Jan Wnuk terminował m.in. u Foyeta w Paryżu. Karczma zaś od początku stała się ulubionym miejscem górali z całego Podhala.

Rodzina Wnuków

W tym domu na górze mieszkali Jan i Józefa Wnukowie. Tu urodziło się ich sześcioro dzieci.

Kolejne dziesięciolecia stykają się „U Wnuka” światy ceprów i górali, łącząc i tworząc niepowtarzalną atmosferę wspólnoty.

Na zdjęciu od lewej stoją: Włodzimierz Wnuk, Józefa Krzeptowska Wnukowa, Janina Wnuk, Jan Wnuk, Mieczysław Wnuk, Antoni Wnuk.
Siedzą: Zofia Wnuk, Henryk Wnuk, Stefania Wnukowa.

Rodzina Wnuków

Więcej zdjęć