Zabytkowy dom rodziny Wnuków

Le restaurant « U Wnuka » se trouve dans la maison en bois, construite en 1850 par un frere de Sabała, Józef Krzeptowski. C’est la premiere maison a un etage dans cette region. Ici se trouvait le premier restaurant, le premier magazin, la premiere poste, la premiere biblitheque et la premiere maison de jeux. Cette maison etait le centre culturel. Les personnes tres connus comme Walery Eliasz, Tytus Chałubiński, Helena Modrzejewska, Karol Estreicher – l’aine de la famille, Mieczysław Pawlikowski, Wincenty Witos, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Władysław Orkan, Jan Kasprowicz, gen. Józef Haller, venaient ici.

Stara restauracja na zdjęciu wykonanym około 1920 roku
Widok restauracji z lat 40-tych

Karczma i Związek Górali

Le 4 de mars 1904 s’est forme « L’association des montagnards » dirige par Andrzej Bobola. En 1907 la petite-fille de Józef Krzeptowski s’est marie avec Jan Wnuk, le proprietaire d’un restaurant a Lvov qui est venu a Zakopane pour cuisiner pour un grand ecrivain polonais Henryk Sienkiewicz. A partir du 1907 Józefa i Jan Wnuk conduisaient leur propre restaurant et la taverne. Tres vite le restaurant s’est fait fameux et il y avaient beaucoup de clients qui savaient que le proprietaire travaillait chez Foyet a Paris. Au debut la taverne etait un endroit prefere des montagnards de toute la region Podhale.

La famille de Wnuk

Dans cette maison Józefa et Jan Wnuk habitaient au premier etage et ici tous les six enfants de ce mariage sont venus au monde.

Le temps qui passe et l’endroit, reunissent ici deux mondes: des montagnards et de ceux qui arrivent de chaque coin du pays. Dans le restaurant « U Wnuka » on rencontre toujours une ambiance unique et des relations parfaites des ames soeur.

Na zdjęciu od lewej stoją: Włodzimierz Wnuk, Józefa Krzeptowska-Wnukowa, Janina Wnuk, Jan Wnuk, Mieczysław Wnuk, Antoni Wnuk.
Siedzą: Zofia Wnuk, Henryk Wnuk, Stefania Wnukowa.

Rodzina Wnuków

Więcej zdjęć

Zabytkowy dom rodziny Wnuków

Restauracja „U Wnuka” znajduje się w drewnianym domu, wybudowanym około roku 1850 przez brata Sabały – Józefa Krzeptowskiego. Jest to pierwszy piętrowy dom na Podhalu. Tu mieściła się pierwsza restauracja, pierwszy sklep, pierwszy urząd pocztowy, a później – także pierwsze kasyno i czytelnia z biblioteką. Dom stanowił ośrodek kultury, a bywali w nim m.in. Walery Eliasz, Tytus Chałubiński, Helena Modrzejewska, Karol Estreicher – senior, Mieczysław Pawlikowski, Wincenty Witos, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Władysław Orkan, Jan Kasprowicz, gen. Józef Haller.

Stara restauracja na zdjęciu wykonanym około 1920 roku
Widok restauracji z lat 40-tych

Karczma i Związek Górali

4 marca 1904 roku w ówczesnej karczmie powstał Związek Górali pod Opieką Błogosławionego Andrzeja Boboli, który później przekształcił się w Związek Podhalan. W 1907 roku wnuczka Józefa Krzeptowskiego wyszła za mąż za Jana Wnuka, lwowskiego restauratora, który przybył do Zakopanego, by gotować dla samego Henryka Sienkiewicza. Od 1907 roku Józefa i Jan Wnukowie prowadzili własną restaurację, połączoną z karczmą. Restauracja szybko zdobyła renomę i licznych klientów, wszak Jan Wnuk terminował m.in. u Foyeta w Paryżu. Karczma zaś od początku stała się ulubionym miejscem górali z całego Podhala.

Rodzina Wnuków

W tym domu na górze mieszkali Jan i Józefa Wnukowie. Tu urodziło się ich sześcioro dzieci.

Kolejne dziesięciolecia stykają się „U Wnuka” światy ceprów i górali, łącząc i tworząc niepowtarzalną atmosferę wspólnoty.

Na zdjęciu od lewej stoją: Włodzimierz Wnuk, Józefa Krzeptowska Wnukowa, Janina Wnuk, Jan Wnuk, Mieczysław Wnuk, Antoni Wnuk.
Siedzą: Zofia Wnuk, Henryk Wnuk, Stefania Wnukowa.

Rodzina Wnuków

Więcej zdjęć