Zabytkowy dom rodziny Wnuków

Ресторан У Внука находится в деревянном доме, построенном около 1850 года братом Сабалы — Юзефом Кшептовским. Это первый двухэтажный дом на Подгалье. Здесь в этом доме находился первый ресторан, первый магазин, почта, а позже – также казино и читальный зал с библиотекой. Дом был центром культуры и бывали в нём м. прочим художник Валеры Элиаш, Тытус Халубиньски – врач, ботаник, Елена Моджеевска – актриса, Кароль Естреихер – историк литературы, Мечислав Павликовски — публицист, Винценты Витос, генерал Юзеф Халлер и писатели Казимир Пшерва-Тетмаер, Владислав Оркан.

Stara restauracja na zdjęciu wykonanym około 1920 roku
Widok restauracji z lat 40-tych

Karczma i Związek Górali

4 марта в тогдашней корчме образовался Союз Горцев, который позднее преобразовался в Союз Подгальян. В 1907 году внучка Юзефа Кшептовскего вышла замуж за Яна Внука, ресторатора из Львова, который приехал в Закопане чтобы варить для самого писателя Сенкевича. С 1907 года Юзефа и Ян Внукове самостоятельно вели собственный ресторан, который был соединён с корчмой. Ресторан пользовался доброй славой и имел многих клиентов, ведь Ян Внук был в учениках м. прочим у Foyeta в Париже. Корчма же сначала стала любимым местом горцев из Подгалья.

Rodzina Wnuków

В этом доме на втором этаже жили Ян и Юзефа Внукове. Здесь родилось их 6 детей.

Очередные десятилетия встречаются в ресторане У Внука жители равнины и горцы, образуя неповторяемую общую атмосферу.

Na zdjęciu od lewej stoją: Włodzimierz Wnuk, Józefa Krzeptowska-Wnukowa, Janina Wnuk, Jan Wnuk, Mieczysław Wnuk, Antoni Wnuk.
Siedzą: Zofia Wnuk, Henryk Wnuk, Stefania Wnukowa.

Rodzina Wnuków

Więcej zdjęć

Zabytkowy dom rodziny Wnuków

Restauracja „U Wnuka” znajduje się w drewnianym domu, wybudowanym około roku 1850 przez brata Sabały – Józefa Krzeptowskiego. Jest to pierwszy piętrowy dom na Podhalu. Tu mieściła się pierwsza restauracja, pierwszy sklep, pierwszy urząd pocztowy, a później – także pierwsze kasyno i czytelnia z biblioteką. Dom stanowił ośrodek kultury, a bywali w nim m.in. Walery Eliasz, Tytus Chałubiński, Helena Modrzejewska, Karol Estreicher – senior, Mieczysław Pawlikowski, Wincenty Witos, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Władysław Orkan, Jan Kasprowicz, gen. Józef Haller.

Stara restauracja na zdjęciu wykonanym około 1920 roku
Widok restauracji z lat 40-tych

Karczma i Związek Górali

4 marca 1904 roku w ówczesnej karczmie powstał Związek Górali pod Opieką Błogosławionego Andrzeja Boboli, który później przekształcił się w Związek Podhalan. W 1907 roku wnuczka Józefa Krzeptowskiego wyszła za mąż za Jana Wnuka, lwowskiego restauratora, który przybył do Zakopanego, by gotować dla samego Henryka Sienkiewicza. Od 1907 roku Józefa i Jan Wnukowie prowadzili własną restaurację, połączoną z karczmą. Restauracja szybko zdobyła renomę i licznych klientów, wszak Jan Wnuk terminował m.in. u Foyeta w Paryżu. Karczma zaś od początku stała się ulubionym miejscem górali z całego Podhala.

Rodzina Wnuków

W tym domu na górze mieszkali Jan i Józefa Wnukowie. Tu urodziło się ich sześcioro dzieci.

Kolejne dziesięciolecia stykają się „U Wnuka” światy ceprów i górali, łącząc i tworząc niepowtarzalną atmosferę wspólnoty.

Na zdjęciu od lewej stoją: Włodzimierz Wnuk, Józefa Krzeptowska Wnukowa, Janina Wnuk, Jan Wnuk, Mieczysław Wnuk, Antoni Wnuk.
Siedzą: Zofia Wnuk, Henryk Wnuk, Stefania Wnukowa.

Rodzina Wnuków

Więcej zdjęć